Thẻ: trẻ sơ sinh mấy tháng thì biết mắt 1 mí hay 2 mí